MSP-GIDS VOOR SIEM-FUNCTIONALITEIT

EN PRAKTIJKOVERWEGINGEN

Veel MSP's vinden SIEM een complex mysterie, maar dat hoeft niet zo te zijn. De eenvoudigste definitie: SIEM combineert security information management en security event management (SI + SE = SIEM) om potentiële kwetsbaarheden en bedreigingen te detecteren. Kortom, het kan meer beveiligingslagen toevoegen dan een firewall en antivirus, waardoor cybersecurity risico's worden verminderd. Bonus: het toevoegen van een SIEM-tool kan ook een nieuw serviceaanbod en meer inkomsten betekenen!

Dit eBook behandelt de basisprincipes van SIEM en de stappen die jij kunt nemen om deze tool op ondernemingsniveau toe te voegen aan jouw serviceaanbod. Je leest:

  • Wat SIEM is

  • Waarom SIEM belangrijk is voor MSP's

  • Waar MSP's naar moeten zoeken in een SIEM oplossing

  • Hoe jij je kunt voorbereiden om jouw SIEM-aanbod te lanceren

Download eBook: De juiste SIEM-oplossing voor jouw cybersecurity aanbod

Bedankt voor je interesse

Download het eBook via onderstaand pictogram: