PORTLAND: CYBERSECURITY MOET DE HOOGSTE PRIORITEIT KRIJGEN

CHANNELCONNECT: PORTLAND EUROPE KIJKT VOORUIT NAAR KOMEND JAAR

“Eind vorig jaar meldde ik dat we in 2019 veel meer zouden gaan horen van hyperscalers als AWS, Azure en Google”, zegt George van Brugge, CEO van Portland Europe. “De opvallend grote stand van AWS op de Infosecurity Beurs is daar een treffend voorbeeld van.”

George van Brugge constateert dat de Nederlandse IT-dienstverleners, met name in de onderkant van de markt, de groei van de hyperscalers nog niet hebben aangegrepen om ook eens buiten het gebaande Azure-pad naar een alternatief te kijken. “Het traditionele IT-kanaal blijft erg aan Microsoft hangen, ook al omdat dat in het bedrijvensegment tot 50 werkplekken de de facto standaard is. Daar is voor de slimme MSP nog een wereld te winnen.”

CompTIA

Van Brugge: “Memorabel voor ons was onze toetreding tot de merkonafhankelijke brancheclub CompTIA en de invitatie om plaats te nemen in de Benelux Executive Council. Los van de erkenning voor onze manier van werken, is het goed om te constateren dat er in de markt een duidelijke behoefte is aan onafhankelijk advies, training en certificering. CompTIA biedt dat al sinds 1982, maar is hier nog onvoldoende bekend. Terwijl een bedrijf voor een paar honderd dollar per jaar toegang heeft tot een wereldwijde community van collega’s en een enorme online certificerings- en trainingscatalogus. Het was dan ook uiterst bemoedigend om te zien dat zich voor onze eerste bijeenkomst met als thema Cybersecurity ruim 120 bedrijven hadden aangemeld. CompTIA lijkt ook in ons land duidelijk in een behoefte te gaan voorzien.”

Explosieve groei softwarevendoren

“Een andere ontwikkeling die we hebben zien aankomen is de exponentiële toename van het aantal vendoren van opkomende technologieën”, vervolgt Van Brugge. “Momenteel zijn er rond 100.000 bekende B2B-software producten, dat groeit de komende tien jaar tot één miljoen! Ik word nu al twee tot drie keer per week gebeld door softwarevendoren die hun product graag via Portland in de markt willen zetten. In tegenstelling tot wat ik verwachtte is lineaire distributie (vendor/distri/reseller) bepaald nog niet achterhaald. Het kanaal heeft kennelijk behoefte aan een soort legitimatie als het om nieuw komers gaat. Tegelijkertijd spitste de consolidatieslag in de markt voor MSP-centrische producten zich toe tot drie grote venture-capitalbedrijven: Insight, Vista en Thoma Bravo. En die ontwikkeling zet zich door.”

2020

Van Brugge: “Ik verwacht dat public cloud blijft groeien, maar wel vooral op corporate niveau. Met name op het gebied van cybersecurity is er binnen het mkb, dat genadeloos onder vuur ligt, nog een giga-hoeveelheid werk te doen. De aantallen ransomware en
andere cyberattacks lopen de spuigaten uit. Wij helpen onze partners graag met eenvoudige SOC, DRaaS of hyperconver gente oplossingen, waarbij hybride, door MSP’s gemanagede totaaloplossingen onze basis zijn en blijven. Edge-computing en IoT doen ook hun intrede doen in het mkb, met opnieuw de nodige security-uitdagingen van dien. Er ligt dus weer een uitdagend jaar voor ons!”

Lees het artikel op ChannelConnect.

Delen

 


warning: RMM leveranciers onder vuur