JE IT-BEDRIJF VERKOPEN?

LESSEN UIT AMERIKA.

Overweeg je om jouw bedrijf -op termijn- te verkopen? En zo ja, wat is je bedrijf dan waard? In dit blog enkele statistieken uit de Amerikaanse markt om je een idee te geven.

Wat is je IT-bedrijf waard? 

Laten we beginnen met de belangrijkste vraag: hoeveel gaat je bedrijf opbrengen? Een typische Managed Services Provider (MSP) brengt normaal gesproken ergens tussen 1,2 keer je omzet en 6 keer je winst voor belasting en afschrijving (EBITDA) op. Althans, dat zijn de prijzen die momenteel in Amerika betaald worden voor MSP’s gaf Service Leadership aan op IT Nation.

Het goede nieuws is dat die ‘multiples’ stijgende zijn. Er is (in Amerika) steeds meer aandacht voor MSP’s onder professionele investeerders. 

Het slechte nieuws is dat deze overnamesommen voor de meeste kleine ondernemingen geen vetpot vormen. Immers, veelal ligt de omzet onder €1 miljoen en is de EBITDA-marge minder dan 8%.

Een onderneming met €300.000 omzet en €25.000 EBITDA levert op basis van deze multiples ergens tussen de €150.000 en €360.000 op. Natuurlijk is dat geen verkeerd bedrag, maar voor velen niet genoeg om te kunnen stoppen met werken.

Waarde toevoegen door overnames 

Professionele investeerders zijn doorgaans op zoek naar zogenoemde platformbedrijven. Dat zijn ondernemingen die al een aanzienlijke omzet en EBITDA hebben, die gebruikt kunnen worden voor het ‘oprollen’ van meerdere kleinere bedrijven.

Deze zogenaame 'platformbedrijven' worden vaak tegen hogere multiples verkocht. Deze hogere multiples zijn gevolg van de situatie in de markt: niet alleen zijn weinig potentiële platformbedrijven, ze zijn ook nog eens zeer gewild. Hun populariteit hebben ze vooral te danken aan het feit dat deze goed gemanagede bedrijven eenvoudig waarde creëren door kleinere bedrijven over te nemen.

Een rekenvoorbeeld. Stel een platformbedrijf heeft een EBITDA van €5 miljoen en wordt gewaardeerd op een multiple van 10. Totale waarde €50 miljoen. Het platformbedrijf koopt vervolgens 5 kleinere bedrijven met ieder een EBITDA van €200k op een multiple van 6. Kosten per overname: €1,2 miljoen; totale kosten van de overnames: €6 miljoen. 

De EBITDA van het platformbedrijf na overname is tenminste €6 miljoen (originele EBITDA + EBITDA overgenomen partijen). Meestal is de som in dergelijke gevallen zelfs meer waard dan het geheel van de delen, de kleinere bedrijven gaan immers -als het goed is- meer opbrengen vanwege bijvoorbeeld kostenbesparingen. 

Het platformbedrijf in kwestie is na overnames tenminste €60 miljoen (EBITDA na overname met een multiple van 10) waard. Een waardestijging van €10 miljoen of meer ten opzichte van de startwaarde van €50 miljoen. 

De kosten van de 5 over te nemen bedrijven waren in totaal €6 miljoen. Als we dat van de waardestijging van het platformbedrijf na overnames af halen, is er sprake van een waardecreatie van minimaal €4 miljoen.  

Dat is het ‘spelletje' dat professionele beleggers 'spelen'. Een spel dat in Amerika steeds populairder aan het worden is.

Wat we verder weten van de overname-markt

Op basis van de Amerikaanse cijfers kan ook een aantal andere interessante conclusies getrokken worden:
Hoe hoger je EBITDA-marge als percentage van de omzet, hoe hoger je EBITDA-multiple. Met andere woorden: de markt betaalt graag extra voor bedrijven die meer winst maken.
Hoe hoger je omzet en EBITDA, hoe hoger je multiple. Anders gezegd: bedrijven die de platformrol kunnen vervullen leveren meer geld op.
Hoe minder afhankelijk je bent van medewerkers, hoe hoger je multiple. Bedrijven die dusdanig procesmatig georganiseerd zijn dat willekeurige medewerkers die processen kunnen uitvoeren, genereren hogere multiples dan bedrijven wiens intellectueel eigendom alleen tussen 9:00 en 17:00 aanwezig is.

Vanuit financieel perspectief is het Amerikaans advies dus duidelijk: creëer een onderneming met sterke processen, die maximale omzet genereert tegen een zo hoog mogelijke marge. Dat is de formule om zo hoog mogelijke multiples te genereren, wanneer je je bedrijf wilt verkopen.

Delen

GENERATIE Z KOMT ERAAN