Een introductie en overzicht van GDPR en de consequenties voor MSP's

De General Data Protection Regulation (of GDPR) treedt eind mei 2018 in werking. Om IT-dienstverleners te helpen zichzelf en hun klanten klaar te stomen voor de nieuwe wetgeving organiseerde Portland een aantal infosessies met diverse experts over de  aankomende privacywetgeving. We bekeken de bredere juridische context en diverse belangrijke bouwstenen om aan de regelgeving te voldoen. Daarnaast bieden we ook concrete handvatten voor IT-dienstverleners om GDPR-proof te worden. 

Vul hieronder je gegevens in en bekijk direct de verschillende video's van deze kennissessies.

ICTRECHT-logo.jpg

Juridische aandachtspunten

Michelle Wijnant van ICTRecht bespreekt de belangrijkste aandachtspunten voor MSP's die voortvloeien uit de AVG.

berry#recht.png

GDPR Compliancy in de IT 

Berry van Lammeren van #Recht vertelt ons waar IT-dienstverleners rekening mee moeten houden als het gaat om hun diensten in het tijdperk van de GDPR. 

Portland-logo-transparant.png

Duidelijkheid

De GDPR in een complex stuk wetgeving met ingrijpende consequenties voor IT-dienstverleners. Cees Quirijns van Portland gaat in op de gevolgen van de wet voor de moderne IT-dienstverlener. 

jelena.png

Casus: Zorg

Jelena Milosevic werkte jaren in de zorg en vertelt uitgebreid over haar ervaringen met privacy en cybersecurity in een sector die over bijzonder veel gevoelige informatie beschikt. 

 

Vanaf mei 2018 zijn er geen excuses meer voor het MKB om privacygegevens niet goed te beveiligen. Dat biedt enorme kansen voor MSP's.

- George van Brugge, oprichter en CEO Portland