Disclaimer

Algemeen

Portland Distribution Benelux B.V. (Kamer van Koophandel 24.28.09.10, hierna “Portland”) verleent je hierbij toegang tot portland.nl en portland.eu (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Portland en derden zijn aangeleverd. Portland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Portland.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type-, reken- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Portland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Portland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en zal op onze website worden gepubliceerd.