GDPR 212F122F17.png

Een kennismaking met GDPR voor IT-dienstverleners

In samenwerking met Berry van Lammeren van #Recht organiseerde Portland op 21 december 2017 een tweetal GDPR Info Sessies met als doel IT-dienstverleners in vogelvlucht kennis te laten maken met de aankomende wetgeveving betreffende gegevensbescherming en privacy. 

De missie was eenvoudig: IT-dienstverleners wegwijs maken in de basisconcepten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming én duidelijk maken dat er buiten uitdagingen ook veel kansen bestaan dankzij al deze verandering. Is dat gelukt? Aan onze presentatoren Berry van Lammeren (#Recht) en Cees Quirijns (Portland) zal het in ieder geval niet gelegen hebben. 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang de materialen van deze kennismaking in je mail!

berry#recht.png

De impact van de GDPR  

Een uitgebreide uitleg over GDPR en de impact van de nieuwe wet op IT-dienstverleners door Berry van Lammeren van #Recht. In zijn presentatie is aandacht voor wat er op wettelijk gebied al bestond, nieuw bij komt en waar nog ruimte voor interpretatie is! 

favicon.png

GDPR Bundels

Cees Quirijns van Portland gaf een overzicht van de huidige en aankomende GDPR Bundels van Portland, waarmee resellers hun MKB-klanten kunnen voorzien van basisbescherming en een start kunnen maken aan AVG-compliancy.

berry#recht.png

Waar staat de dienstverlener in AVG? 

De presentatie van Berry van Lammeren geeft een overzicht van de juridische positie van IT-dienstverleners in de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, en hoe deze veranderd in de nieuwe Algemene Verordening Gegensbescherming. 

favicon.png

Marge in mysterie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is, zoals de naam aangeeft, erg algemeen. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor interpretatie: het zoeken naar die antwoorden biedt kansen voor dienstverleners om het MKB eindelijk te voorzien van de bescherming die ze al zo lang nodig hebben. 

 

Vanaf mei 2018 zijn er geen excuses meer voor het MKB om persoonsgegevens niet goed te beveiligen. Dat biedt enorme kansen voor MSP's.

- George van Brugge, oprichter en CEO Portland