GDPR Portland Beeldmerk

GDPR

Klaar voor de start? 

Juridische documentatie tussen Reseller en Portland

Als distributeur verwerken we regelmatig persoonsgegevens van de klanten van onze klanten. Dat maakt Portland op grond van de nieuwe regelgeving meestal een subverwerker, onze klanten verwerkers en het MKB verantwoordelijken voor die persoonsgegevens. De rechten en plichten die gelden tussen Portland en onze klanten rondom de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 

Verwerkersovereenkomst

Je kunt de verwerkersovereenkomst digitaal tekenen door op onderstaande button te klikken. Eerst een exemplaar per e-mail ontvangen? Vraag het een van onze accountmanagers. 

Verwerkersovereenkomst tekenen

Andere belangrijke informatie

  • Lijst van (sub-)subverwerkers van Portland
  • Blog over wat er per 25 mei 2018 bij Portland door GDPR verandert.
  • Onze nieuwe Privacy Policy die dicteert hoe we omgaan met persoonsgegevens waarvoor we zelf verantwoordelijke zijn. 

Juridische documentatie tussen Reseller en Vendor

Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met Portland is meestal niet voldoende om de belangen van je klanten en die van jezelf als reseller adequaat te behartigen. Dit komt omdat de Portland slechts bepaalde persoonsgegevens verwerkt in specifieke situaties: het gaat daarbij meestal (alleen) om de registratie van licenties en/of cloud accounts en soms om (eerste en/of tweedelijns) support. 

Vendoren kunnen (veel) meer persoonsgegevens verwerken dan Portland. Daarom is het zaak om met deze vendoren als reseller zelfstandig verwerkersovereenkomsten te sluiten. Portland helpt daar graag bij door dit proces voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. 

 

Portland Model (PTL)

Portland heeft modelovereenkomsten laten opmaken die door resellers gebruikt kunnen worden richting eindklanten, maar ook richting vendoren. Portland legt de model-verwerkersovereenkomst pro-actief voor aan onze vendoren. In bovenstaand overzicht worden overeenkomsten die zijn gebaseerd op het Portland model aangeduid met 'PTL'

Vendor Model (VND)

Het staat vendoren uiteraard vrij om gebruik te maken van een eigen verwerkersovereenkomst. Dergelijke overeenkomsten worden hierboven aangeduid met 'VND'. 

Achtergrondinformatie GDPR 

Per 25 mei 2018 treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Als onderdeel van de op Europees niveau ingestelde General Data Protection Regulation (GDPR) heeft de AVG ingrijpende gevolgen voor de manier waarop met persoonsgegevens, klantgegevens inbegrepen, mag worden omgegaan. GDPR/AVG klinkt als een zware opgave voor IT-dienstverleners, maar dat valt tot op zekere hoogte reuze mee.

Als je het ons vraagt, is GDPR/AVG een enorme kans voor IT-dienstverleners in Nederland om eindelijk met een voorheen soms moeilijk te overtuigen groep eindgebruikers een serieus gesprek te hebben over databescherming en de veiligheid van hun digitale omgeving in het algemeen. 

Ben je op zoek naar informatie over GDPR voor jezelf of voor je klanten? Bekijk dan de opnames van onze GDPR Info Sessies of Deep Dives. Ben je op zoek naar wat meer praktische handvatten, dan is onze webinar Verwerkingsovereenkomsten, waarin we je vertellen over de model verwerkingsovereenkomsten die we beschikbaar stellen, geschikt voor jou!  

GDPR Verwerkingsovereenkomsten 

Webinar ICon

Verwerkingsovereenkomsten zijn vanaf 25 mei 2018 essentieel voor het kunnen uitvoeren van dienstverlening in het digitale domein. Data, en daarmee persoonsgegevens, staan immers overal en het is zaak om daar zorgvuldig mee om te springen, en met elkaar af te spreken hoe 'zorgvuldig' precies ingevuld dient te worden. Om IT-dienstverleners te helpen zich voor te bereiden op de GDPR stelt Portland voor haar partnersmodel verwerkingsovereenkomsten beschikbaar, die voor duidelijkheid en (gedeeltelijke) compliancy zorgen tussen dienstverlener en zowel klanten als vendoren.

Webinar verwerkingsovereenkomsten

 

GDPR Info Sessies

GDPR Bundels

De invoering van GDPR is een enorme uitdaging voor IT-dienstverleners en eindgebruikers. Om IT-dienstverleners te helpen met het doorgronden van GDPR orga niseert Portland evenementen en bijeenkomsten in samenwerking met juridische partners en security-experts. 

De GDPR Info Sessies zijn er voor IT-dienstverleners die zich willen laten bijpraten over de GDPR. Wat ís GDPR precies, welke doelen heeft het en hoe wil het deze doelen bereiken? Onze juridische partners voorzien een inhoudelijke introductie van de nieuwe wet. Ook voorzien we praktische handvatten voor de IT-branche om de eigen compliancy te gaan regelen. 

Opnames GDPR Info Sessies

 

 

 

GDPR Deep Dives

GDPR Events

Al bekend met GDPR en op zoek naar meer diepgang? In dat geval zijn de GDPR Deep Dives, die we samen met een tweetal privacy-experts van ICTRecht organiseren om IT-dienstverleners te assisteren. Naast een informatieve presentatie voorzag ICTRecht aanwezigen ook van datasheets en tips. 

Uiteraard kun je de materialen van onze Deep Dives altijd bij ons aanvragen in geval het je niet lukt om een keer live aanwezig te zijn. Klik op de onderstaande knop om je eigen Deep Dive informatiepakket aan te vragen! 

 

Materialen GDPR Deep Dives

 

 

GDPR op ons Blog

 

Vanaf mei 2018 zijn er geen excuses meer voor het MKB om privacygegevens niet goed te beveiligen. Dat biedt enorme kansen voor MSP's.

- George van Brugge, oprichter en CEO Portland