Algemene voorwaarden

Alle transacties geschieden volgens onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KVK te Rotterdam onder nummer 24280910. Binnen de EU geldt voor intracommunautaire leveringen een verlegging van de BTW.

De algemene voorwaarden zijn te downloaden via onderstaand pictogram.